Vem är jag som lägger min tid på att skapa en gratis kurs?

 

Jag heter Cecilia Burman. Jag är utbildad i fysik och biologi vid Uppsala universitet, men jag försörjer mig som datakonsult.

Jag har förstås alltid varit normalt orolig för problem som utfiskning, miljöförstöring, ändliga resurser, krig och svält i världen, etc. men jag har aldrig varit någon aktivist eller "miljöfreak".

För ett par år sedan fick jag boken Sex Grader av Mark Lynas. (Se Källor för en beskrivning av boken.) Efter att ha läst den boken insåg jag vad som håller på att hända och att det kan vara mina barns livstid han beskriver.

Efter att ha läst boken ställde jag mig två frågor:

  1. Är det sant?
  2. Vad gör vi nu?

Det första jag gjorde var att söka efter vetenskapliga artiklar som tyder på att han har rätt. Hade inga sådana funnits hade jag kunnat avfärda boken som en vanlig skräckhistoria, men jag hittade gott om material som stödde hans påståenden. Därnäst letade jag efter vetenskapliga artiklar eller argument som tyder på att det han säger inte stämmer. Jag hittade väldigt få, och inga som tydde på att det inte är ett problem. Det som skiljde var mest en fråga om grad. Hur fort blir det hur allvarligt?*

Under de två åren som har gått sedan dess har jag fortsatt att försöka besvara de två frågorna. Jag har läst abstracts från mer än 100 vetenskapliga artiklar. Jag har följt upp alla sakliga "motargument" jag har kunnat hitta. (Finns samlade här.) Jag har läst böcker och pratat med kunniga människor (och okunniga). Jag har hållit klimatpartyn för alla mina vänner för att försöka få dem att inse vad som håller på att hända.

Så småningom insåg jag att det finns ett behov av att på ett enkelt och tydligt sätt visa människor vad som behöver göras, och hur de kan bidra till att det blir gjort. Jag insåg också att materialet och kunskapen som jag har samlat är ett bra underlag till en sådan utbildning, och därför började jag att skapa den här mail-kursen. Jag hoppas att du vill dra nytta av allt arbete jag har lagt ner för att tillhandahålla den.  :-)

 

En sak till; Jag gör gärna mina medmänniskor en tjänst, men jag är inte mindre egoistisk än alla andra. Så här mycket arbete lägger jag inte av någon slags högre moral. Det här arbetet lägger jag ner för att försöka rädda mina barns liv, och Jag hoppas att du vill hjälpa mig. Det är naturligtvis inte ett krav. Det är inte ens en vädjan till dig. Det är bara min övertygelse att om du visste vad jag vet, så skulle du också försöka stoppa klimatförändringarna.

:-)
/Cecilia

 

 

* Mark Lynas är noga med att påpeka att det finns väldigt lite vetenskapligt underlag till kapitlet om 6 grader. Där tycks också vetenskapen luta åt att det inte blir så illa som Mark Lynas beskriver det. De andra kapitlen är dock fullt tillräckliga för att jag inte ska vilja att mina barn eller barnbarn (eller någon annan) ska behöva uppleva det.

 

 

Make a free website with Yola