Kursmail som ingår i kursen Klimat-CBT

Sektion 2:

Vad behöver göras (Del 1)- Energi nu

Vad behöver göras (Del 2)- Mer energi

Vad behöver göras (Del 3) - Vad mer behöver göras


A) Vad behöver göras

Klimat2A_VadBehoverGoras.pdf Klimat2A_VadBehoverGoras.pdf
Size : 68.519 Kb
Type : pdf


B) ERoEI - Energy returned on energy invested

Klimat2B_ERoEI.pdf Klimat2B_ERoEI.pdf
Size : 79.765 Kb
Type : pdf


C)
Energi förbrukad av apparater, IT, media och ljus
Energi producerad av Vattenkraft

Klimat2C_ApparaterITMediaLjusVattenkraft.pdf Klimat2C_ApparaterITMediaLjusVattenkraft.pdf
Size : 119.701 Kb
Type : pdf


D)
Energi förbrukad av Persontransporter
Energi producerad av energigröda, skogsavfall och torv


E)
Energi förbrukad av mat och jordbruk
Energi producerad av biogas och sopförbränning

Klimat2E_MatJordbrukBiogasSopforbranning.pdf Klimat2E_MatJordbrukBiogasSopforbranning.pdf
Size : 106.95 Kb
Type : pdf


F)
Energi förbrukad för uppvärmning och nedkylning
Energi producerad av värmepumpar

Klimat2F_VarmeKylaVarmepumpar.pdf Klimat2F_VarmeKylaVarmepumpar.pdf
Size : 118.759 Kb
Type : pdf


G)
Energi förbrukad under livscykeln för våra grejer och frakt
Energi producerad med Vindkraft

Klimat2G_GrejerFraktVindkraft.pdf Klimat2G_GrejerFraktVindkraft.pdf
Size : 122.102 Kb
Type : pdf


H)
Energi förbrukad av offentlig sektor
Energi producerad med solenergi

Klimat2H_OffentligsektorSolenergi.pdf Klimat2H_OffentligsektorSolenergi.pdf
Size : 96.28 Kb
Type : pdf


I) Om vätgas, metanol och trädplantering som klimatkompensation

Klimat2I_VatgasMetanolTradplantering.pdf Klimat2I_VatgasMetanolTradplantering.pdf
Size : 62.963 Kb
Type : pdf


J) Kolcykeln - Samband och skillnad mellan kol, koldioxid och metan

Klimat2J_KolKoldioxidMetan.pdf Klimat2J_KolKoldioxidMetan.pdf
Size : 54.153 Kb
Type : pdf


C) Att ta bort koldioxid som redan har släppts ut

Klimat2K_350ppm.pdf Klimat2K_350ppm.pdf
Size : 169.165 Kb
Type : pdf
 

Make a free website with Yola