Källor

 

Denna mail-kurs bygger så mycket som möjligt på vetenskapligt material som ska vara lätt att själv verifiera. Till stor del bygger den på material från de här tre böckerna. Tillsammans besvarar de “The 5 W:s of communication” beträffande växthuseffekten:

Why: Sex grader
When: Sex grader & Greenhouse Development Rights
What: Sustainable Energy – without the hot air
Who: Greenhouse Development Rights
Where: Greenhouse Development Rights

 

 

Sex grader

Den första sektionen i denna mail-kurs bygger på boken ”Sex grader, vår framtid på en varmare jord” som är skriven av Mark Lynas. Boken handlar om följderna av en global uppvärmning. Första kapitlet handlar om vad som händer just nu när jorden värms från 0 till 1 grad. Andra kapitlet handlar om vad som händer när jorden värms från 1 till 2 grader, och så vidare ända upp till vad som händer om jorden värms från 5 till 6 grader. Skälet till att Mark Lynas valde att avsluta vid 6 grader var att Det var den högsta temperaturökningen som FN:s klimatpanel trodde var sannolik. Sedan dess har FN:s klimatpanel reviderat sin prognos och tror att temperaturökningen i allra värsta fall skulle kunna hamna mellan 6 och 7 grader redan före år 2100 om vi fortsätter med nuvarande utsläppstakt.

Boken är populärvetenskaplig. Mark Lynas har gått igenom och sammanställt vad vetenskapliga publikationer säger kommer att hända om den globala temperaturen stiger. Mark Lynas skriver på sid 16 i inledningen till boken: 
"Det är emellertid viktigt att understryka att allt material i denna bok kommer från vetenskaplig litteratur som fackgranskats av andra forskare på samma område - inte i något fall grundar jag förutsägelser på mindre pålitliga artiklar ur dagspress eller olika kampanjgruppers pressmeddelanden."

Boken finns att köpa på:
http://www.adlibris.com/se/product.aspx?isbn=9170373612 
Boken finns även att låna på biblioteket, eller du kan få den av mig förutsatt att du läser den. På engelska heter boken ”Six Degrees: Our Future on a Hotter Planet”. Den finns även som film, men tyvärr är nästan all bakgrundsinformation och alla resonemang utelämnade i filmen. Därför rekommenderar jag varmt boken av de två.
Komplettera gärna med filmen ”En Obekväm Sanning”. Den kan du låna på biblioteket eller av mig.

 

 

Sustainable Energy – without the hot air

Den andra sektionen i denna mail-kurs bygger på boken ”Sustainable Energy – without the hot air” av professor David J.C. MacKay. Boken handlar om vad som är fysiskt och tekniskt möjligt att göra, dels med avseende på energiproduktion, och dels med avseende på energibesparingar utan minskad konsumtion.
Vi kommer att ägna större delen av sektion två i denna mail-kurs ”Vad behöver göras?” åt denna bok när vi tittar på vilken energiproduktion som behövs för att ersätta fossila bränslen. Vi kommer också att ägna en del av  sektion fyra ”Vad kan vi som individer göra?” åt energibesparingar enligt denna bok.

Både boken och denna sektion av mail-kursen är utformade så att det ska vara lätt att själv kontrollera alla påståenden.
 ”Sustainable Energy – without the hot air” finns att ladda ner gratis på:
http://www.withouthotair.com/
 Den kan också köpas som bok via länkar från den hemsidan.

 

 

Greenhouse Development Rights (GDR)

Den tredje sektionen i denna mail-kurs bygger på ramverket “Greenhouse Development Rights” (GDR) som har tagits fram av EcoEquity och Stockholm Environment Institute. Det är ett ramverk som visar hur vi kan fördela kostnaderna för klimatåtgärderna på ett rättvist sätt.
Greenhouse Development Rights tar sin utgångspunkt i vad världens länder lovade vid klimat-toppmötet på Bali:
... reductions that are “supported and enabled by technology, financing and capacity-building, in a measurable, reportable and verifiable manner.” och “nationally appropriate mitigation actions by developing country Parties  in  the context of  sustainable development, supported and enabled by  technology, financing and capacity-building, in a measurable, reportable and verifiable manner.”

Greenhouse Development Rights’ hemsida är http://gdrights.org/ . Kursen bygger huvudsakligen på “Second edition of the Greenhouse Development Rights book”. Jag rekommenderar att du börjar med “executive summary” av “Second edition of the Greenhouse Development Rights book” om du vill läsa ramverket.

 

 

Vad kan vi som individer göra?

Den fjärde sektionen i denna mail-kurs ägnas åt vad vi personligen kan göra för att driva processen framåt. Medan de tre första sektionerna nästan bara är information till dig som går denna mail-kurs, så innehåller de flesta mail i denna sektion en aktivitet som du kan utföra.

 

 

Make a free website with Yola