Kursmail som ingår i kursen Klimat-CBT

Sektion 2:

Vad behöver göras (Del 1)- Energi nu

Vad behöver göras (Del 2)- Mer energi

Vad behöver göras (Del 3)- Vad mer behöver göras


L) Hur fyller vi gapet mellan tillgänglig förnybar energi och den mängd som vi vill använda?

Klimat2L_HurFyllerViGapet.pdf Klimat2L_HurFyllerViGapet.pdf
Size : 139.534 Kb
Type : pdf


M) Effektivisera energiproduktionen

Klimat2M_EffektivareEnergiproduktion.pdf Klimat2M_EffektivareEnergiproduktion.pdf
Size : 81.401 Kb
Type : pdf


N) Importera förnybar energi från andra länder

Klimat2N_Energiimport.pdf Klimat2N_Energiimport.pdf
Size : 130.417 Kb
Type : pdf


O) Kärnkraft

Klimat2O_Karnkraft.pdf Klimat2O_Karnkraft.pdf
Size : 107.125 Kb
Type : pdf


P) Fossila bränslen med CCS- Carbon Capture and Storage

Klimat2P_CCS.pdf Klimat2P_CCS.pdf
Size : 176.26 Kb
Type : pdf


Q) Spara energi

Klimat2Q_Spara.pdf Klimat2Q_Spara.pdf
Size : 202.437 Kb
Type : pdf


R) Tekniker för energiproduktion som fortfarande är på experimentstadiet

Klimat2R_TeknikerPaExperimentstadiet.pdf Klimat2R_TeknikerPaExperimentstadiet.pdf
Size : 238.655 Kb
Type : pdf


S) Geoenginering - att sänka  jordens temperatur med ny teknik

Klimat2S_Geoengineering.pdf Klimat2S_Geoengineering.pdf
Size : 77.299 Kb
Type : pdf


T) Mer vindkraft

Klimat2T_VindkraftIskogen.pdf Klimat2T_VindkraftIskogen.pdf
Size : 128.714 Kb
Type : pdf


U) Lagra energi tills den behövs

Klimat2U_Energilagring.pdf Klimat2U_Energilagring.pdf
Size : 116.674 Kb
Type : pdf
 

Make a free website with Yola