Mail-kurs om Klimatet

Lär om klimatförändringarna på 12 minuter per vecka !

  

Välkommen till en gratis mail-kurs om klimatförändringarna
Kursen är utformad för att ge en bra helhetsbild på bara 3 minuter per mail, d.v.s. högst 12 minuter per vecka.
Omfattande bonusmaterial och källor finns med för den som vill ha en djupare förståelse. 

Kursen är i fyra delar:
Vad händer om vi fortsätter som vi gör nu?
Vad behöver göras?
Vem ska betala?
Vad kan vi som individer göra?

Varje del består av ett antal e-mail.
Varje e-mail innehåller en obligatorisk del som tar ungefär tre minuter. Den obligatoriska delen skall göras samma dag som du tar emot mailet.
Därutöver följer det ofta med bonusmaterial som kan läsas eller göras i mån av tid och intresse.

Det kommer mellan ett och fyra mail i veckan. Det du förbinder dig till när du väljer att ta denna mail-kurs är alltså att lägga upp till 12 minuter per vecka.
(Naturligtvis kan du när som helst avsluta mail-kursen, och det finns inga repressalier utöver ditt eget samvete.)

Anmäl intresse via kontaktformuläret. Var noga med att stava din e-mail adress rätt. Annars har jag ingen möjlighet att hitta dig.


Välkommen!
/Cecilia Burman
 

 

 

 

 

Make a free website with Yola