Välkommen att gå någon av mina mini-kurser om klimatet

Klimatförändringar - Vad händer?

https://dailybitsof.com/courses/klimatforandringar-vad-hander 

Kursen beskriver hur en varmare värld det skulle vara att leva i. Den beskriver också bl.a. tipping-points och mekanismerna bakom klimatförändringarna.

Kursen vänder sig till dig som vill förstå vilka riskerna är och varför det är så bråttom att åtgärda klimatförändringarna trots att vi knappt ser problemen ännu.

Klimatförändringar - Vad behöver göras?

https://dailybitsof.com/courses/klimatforandringar-vad-behover-goras

En kurs om vad som måste göras om vi ska stoppa klimatförändringarna.

Kursen beskriver de områden där förändringar är viktigast. Den beskriver vilka handlingsalternativen är, vad de olika alternativen innebär och vad konsekvenserna blir.

Eftersom en stor del av utsläppen kommer från energiproduktion får du även chansen att göra en egen energiplan.

Kursen vänder sig till dig som vill förstå vilka förändringar som krävs för att den globala uppvärmningen ska avstanna.
(Att uppvärmningen skulle minska är tyvärr i princip omöjligt, men om vi håller de löften som gavs i Paris så kan våra barn ändå få leva i en fantastisk värld.)
 

Make a free website with Yola