Stöd till el från solceller

 

På fredag 2010-11-19 så ska Näringsdepartementet ta ställning till en rapport från Energimarknadsinspektionen. Rapporten är en utredning kring nettodebitering av el från fotoelektriska solceller.

Nettodebitering innebär att man bara betalar för mellanskillnaden mellan den el man producerar och den el man förbrukar. Man behöver alltså inte själv försöka sälja sin el på el-börsen, och man behöver inte heller betala skatt på den el man själv producerar. (I stället betalar man ju moms när man köper anläggningen.)

Nettodebitering är i sig en viktig förutsättning för att solceller ska löna sig. Perioden för avräkningen är också viktig. Den bör vara ett år för största effekt. *1
Nettodebitering är också ett viktigt steg för att kunna införa ett system med inmatningstariff  (feed-in-tariff).  *2

Inmatningstariffer har visat sig vara den stödform som snabbast får investeringarna i förnyelsebar energi att växa. *3
Tyskland är det land som har flest solceller, bl.a. just därför att de har haft inmatningstariffer under ganska många år. *4

Nu tycks Energimarknadsinspektionen luta åt att vi ska vänta med att införa nettodebitering för solceller i Sverige.


Politiker är generellt mycket mer lyhörda än tjänstemän för väljarnas åsikter. *5

Din uppgift är att skriva till näringsdepartementet och be dem att snarast införa nettodebitering  och senare inmatningstariffer. Chefen för näringsdepartementet är Maud Olofsson. Vi vänder oss till henne eftersom jag inte vet vem på näringsdepartementet som kommer att ta emot rapporten.
(Om du vet vem som kommer att ta emot rapporten så meddela mig det snarast. Då kan vi skicka brevet till både honom/henne och Maud Olofsson.)

Det är alltid bättre att du gör en personlig formulering än att du kopierar min text. Det gäller oavsett om din text är både sämre och kortare. Det visar nämligen att du har tagit ställning själv och inte bara är en bulvan för mig. Tänk bara på att näringsdepartementet bör ha hunnit ta emot och läsa brevet senast 2010-11-18!

 

Jag har förberett tre sätt att genomföra den här uppgiften.
- 3-minuters varianten steg för steg
- Via Maud Olofssons web-mail
- Via pappers-brev

 

3-minuters varianten steg för steg:
1)
Gå till (
http://regeringen.se/pub/road/Classic/article/117/jsp/Render.jsp?a=152921&m=popup&l=sv )
2) Skriv ”Nettodebitering av sol-el” i rutan Ärende
3) Kopiera följande text till rutan Meddelande:
"
Bästa Maud Olofsson

Jag ber dig att snarast införa nettodebitering av el från solceller. Avräkningsperioden bör vara ett år.

På sikt vill jag att även inmatningstariffer (Engelska: feed-in-tariff) ska införas.

Nettodebitering är i sig en viktig förutsättning för att solceller ska löna sig. Det är också ett viktigt steg för att kunna införa ett system med inmatningstariff. Inmatningstariffer har visat sig vara den stödform som snabbast får investeringarna i förnyelsebar energi att växa.

 

Med vänlig hälsning <Ditt namn>

 


-----


Källor:

Nettodebitering är i sig en viktig förutsättning för att solceller ska löna sig. Titta t.ex. på presentationen ”Nettodebitering – påverkan på olika aktörer” http://www.solelprogrammet.se/Verksamhet/Seminarier/Programserminarium-1011-2010-dokumentation/

"The introduction of FIT is usually preceded by legislation allowing net metering. ”  (FIT=feed-in tariff)  http://en.wikipedia.org/wiki/Feed-in_tariff#Net_metering

"well-adapted feed in tariff regimes are generally the most efficient and effective support schemes for promoting renewable electricity”  http://ec.europa.eu/energy/climate_actions/doc/2008_res_working_document_en.pdf

"
4) Byt ut ”<Ditt namn>” i den kopierade texten mot ditt namn eller ditt förnamn
5) Skriv ditt fullständiga namn i rutan Ditt namn
6) Skriv din e-postadress i rutan Din e-postadress   (Det visar att du vågar stå för din åsikt.)
7) Klicka på knappen ”Skicka”
Klart!

 

Via Maud Olofssons web-mail
Följ instruktionerna från 3-minuters-varianten, men formulera ditt eget meddelande.

 

Via pappers-brev
Jag har lagt upp förslag till brev på:
(
http://tinyurl.com/klimatcbt-dokument )
Brevet heter ”Nettodebitering 2010-11-18”
Ladda ner brevet och fyll i ditt namn och din adress.
Skriv gärna om brevet med dina egna ord och/eller din egen layout
Skriv under och posta brevet till adressen som står längs upp till höger i förslaget. (Ett frimärke räcker)

 

 

Bonus uppgift: Be alla dina vänner och bekanta att också skicka motsvarande brev.

 

 

 

----------
Fotnoter:

 

*1 Nettodebitering är i sig en viktig förutsättning för att solceller ska löna sig. Titta t.ex. på presentationen ”Nettodebitering – påverkan på olika aktörer” ( http://www.solelprogrammet.se/Verksamhet/Seminarier/Programserminarium-1011-2010-dokumentation/ )

 

*2 ”The introduction of FIT is usually preceded by legislation allowing net metering. Net metering only requires one meter, whereas FIT requires two, one to measure consumption, the other to measure generation. ... A feed-in netmetering tariff has been proposed by the solar industry organizations (ASIF) to reach grid parity in Spain in 2016.”
(FIT=feed-in tariff)  
(
http://en.wikipedia.org/wiki/Feed-in_tariff#Net_metering )

 

*3 ”well-adapted feed in tariff regimes are generally the most efficient and effective support schemes for promoting renewable electricity”
(Översättning: ”väl anpassade inmatningstariff system är i allmänhet de mest effektiva stödsystemen för främjande av förnybar el”)
(
http://ec.europa.eu/energy/climate_actions/doc/2008_res_working_document_en.pdf )

 

*4 ”Germany is one of the world's top photovoltaics (PV) installers, with a solar PV capacity in 2009 of 8,877 megawatts (MW), and 6,200 GWh of electricity generated in 2009.[1] Solar power now meets about 1.1 percent of Germany's electricity demand ... Solar power in Germany has been growing considerably due to the country's feed-in tariff which was introduced by the German Renewable Energy Sources Act.”   ( http://en.wikipedia.org/wiki/Solar_power_in_Germany )

 

*5 Många människor missförstår vad en politikers viktigaste uppgift är. Den viktigaste uppgiften i en politikers arbete är (tyvärr) inte att leda landet. Den viktigaste uppgiften är att bli omvald. Politiker som misslyckas med den uppgiften förblir inte politiker.
Av den anledningen är politiker generellt tämligen lyhörda för väljarnas åsikter. En enskild väljares åsikt är visserligen mindre än en miljondel av väljare-underlaget, men för varje väljare som skickar ett brev så finns det oftast tusen till som tycker likadant och som inte orkar skicka något brev. Därför kan 10 eller 100 brev faktiskt påverka ett beslut som står och väger.
(Om du är politiker och tycker att jag har fel, så får du väldigt gärna höra av dig och förklara hur det egentligen är.)

 

  

 

Make a free website with Yola