Uppvärmning & Cumulativ CO2

Hur varmt det blir beror på den totala mängden fossil koldioxid vi släpper ut. Det här diagrammet från FN:s klimatpanel sambandet mellan våra totala utsläpp av koldioxid och den globala uppvärmningen.

Figure SPM.5 från FN:s klimatpanels senaste rapport AR5

Av bilden framgår att om de sammanlagda utsläppen är:
3100 Gton så blir den globala uppvärmningen ca 2 grader
5300 Gton så blir den globala uppvärmningen ca 3 grader
7100 Gton så blir den globala uppvärmningen ca 4 grader
8800 Gton så blir den globala uppvärmningen ca 5 grader

Det framgår också att vi vid mitten av 2000-talet hade släppt ut 1700 Gton (Fram till år 2011 har vi släppt ut ca 2040 Gton*)
och att om vi fortsätter som nu så kommer vi år 2100 att ha släppt ut ca 7500 Gton och ha värmt upp jorden mer än 4 grader.


* "Cumulative anthropogenic CO2 emissions of 2040 ± 310 GtCO2 were added to the atmosphere between 1750 and 2011."   IPCC AR5 

 

Make a free website with Yola