2°C troligen ca 2045. (Då skulle mina barn vara 40 år)

 3°C   inte före 2050 och troligen efter 2070. (Då är mina barn 46 eller 66 år)

 4°C   inte före 2070 och troligen efter 2095. (Då skulle mina barn vara 62 eller 90 år)

 4,2°C   troligen ca 2100   (Då skulle mina barn vara 95 år. Mina barnbarn borde fortfarande leva)

 5°C   Inte före 2080 i något sannolikt scenario. (Då skulle mina barn vara 79 år)

 6°C   Inte före 2100 i något sannolikt scenario. (Då skulle mina barn vara 95 år men mina barnbarn borde fortfarande kunna leva)

Dessa tidsuppskattningar förutsätter så vitt jag förstår att vi inte kraftigt minskar utsläppen och att inga tipping-points har inträffat som gör att uppvärmningen går snabbare.
http://klimatcbt.yolasite.com/resources/Klimat1G_Tippingpoints.pdf 


Källa:

FN:s klimatpanels senaste rapport AR5:
http://ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar5/syr/AR5_SYR_FINAL_SPM.pdf 
http://ipcc.ch/

Metodik:

FN:s klimatpanel arbetar utifrån ett antal scenarios. "Baseline scenarios" kallas de scenarios som innebär att vi fortsätter som nu utan att försöka göra något mer för att minska utsläppen. 

Som utgångspunkt har jag använt Figure SPM.6 a. I diagrammet anges temperaturen i förhållande till hur den var runt år 2000. Jag har lagt till 0,61°C till alla temperaturer så att de anges i förhållande till förindustriella temperaturer. “The period 1986–2005 is approximately 0.61 [0.55 to 0.67] °C warmer than 1850–1900”

Temperaturen för baseline scenarios har jag hämtat från Figure SPM.5 b i samma rapport

Det gröna i bilderna nedan är tillagt för lättare avläsning. Resten är från FN:s klimatpanels senaste rapport AR5 från 2014. 

Make a free website with Yola