http://klimatcbt.yolasite.com/resources/FractionalBanking2.png

 

Hur vårt monetära system tvingar oss att ständigt producera mera
och att förmå andra att konsumera

1) För att skaffa pengar till att betala av ett lån finns 2 alternativ:
   A. Producera varor eller tjänster (t.ex. lönearbete) och förmå någon att köpa dem.
   B. Ta ett nytt större lån som räcker till både ränta och amorteringar.


2) Men den som ska betala för dina varor eller tjänster måste ha pengar att betala med.

3) Och pengarna har skapats genom att någon har lånat dem i en bank:
http://www.youtube.com/watch?v=Dc3sKwwAaCU
http://www.chrismartenson.com/crashcourse

4) Börja om med att betala av det nya Lånet
 

 

Make a free website with Yola