Ökningen av våra utsläpp följer ökningen av vår GWP (≈ världens sammanlagda BNP).


( Källor: World Emissions   ( http://data.worldbank.org/indicator/EN.ATM.CO2E.KT/countries ), World GDP growth rate   ( http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG ) )

Man kan kanske ana en trend över tiden till att det krävs mer och mer ökning utsläppen för att få samma ökning av GWP, förmodligen därför att det blir svårare och svårare att få fram tillräckligt med material och energi. Om man korrigerar för den trenden så får man en stark korrelation på 0,6 mellan de två serierna.

Personligen tror jag inte att det är möjligt att producera mer av varken varor eller tjänster utan att antingen förbruka mer energi eller arbeta fler timmar.

 

 

Make a free website with Yola